Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier

Achternaam + voornaam
Nieuwsbrief

Welke nieuwsbrieven wenst u te ontvangen?

Ventilatoren

Vleesvee

Om het hele jaar door een optimaal stalklimaat te creëren, moet er geventileerd worden. Dit kan door natuurlijke ventilatie te combineren met ventilatoren. Bijkomende ventilatie is een belangrijke stap bij het vermijden van hittestress.  

Probleem: Hittestress bij vleesvee

Een koe ondervindt hittestress vanaf een temperatuur van 20°C. Dit is al snel een vijftal maanden per jaar. Bij hittestress kan de koe onvoldoende haar warmte kwijt. De koe zal minder eten, minder herkauwen en minder liggen. Daarnaast daalt de weerstand, de vruchtbaarheid en is er een tragere groei. Ook is er een negatieve impact op het ongeboren kalf. Dit alles heeft serieuze gevolgen op dierenwelzijn en rendement.   

Oplossing: Combinatie: natuurlijke ventilatie en ventilatoren

Hittestress kan vermeden worden door natuurlijke ventilatie te combineren met ventilatoren. Voornamelijk als het windstil is en er hogere temperaturen heersen, is het noodzakelijk om bijkomende ventilatie te voorzien om het ventilatieverhaal af te maken. 

De combinatie van natuurlijke ventilatie en ventilatoren zorgt niet alleen tijdens een hittegolf, maar ook tijdens de rest van de zomermaanden voor een optimaal geventileerde stal, wat de gezondheid van de dieren te goede komt. 

Voordelen van onze ventilatoren

  • Geen frequentiesturing, waardoor er geen storingen kunnen ontstaan op de andere elektronische installaties
  • Energiezuinig, waardoor de terugverdientijd heel sterk kan beperkt worden
  • Weinig onderhoud dankzij het uitgekiende ontwerp en de directe aandrijving
  • Relatief stil

Partner Abbi-Aerotech

Wij hebben onze krachten gebundeld met Abbi-Aerotech en bieden hun innovatie en energiezuinige ventilatoren aan. 

Samen met deze ventilatoren en de natuurlijke ventilatie met onze systemen, verkrijgt u bij ons de totale ventilatieoplossing.
 

Oplossingen 
op maat voor een optimale gezondheid van uw dieren

Samen met u bekijken we de meerwaarde van onze oplossingen voor uw project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industriële toepassingen

Architecturale toepassingen