Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier

Naam

Ventileren van een melkveestal

Melkvee

Om het hele jaar door een ideaal stalklimaat te creëren, moet er geventileerd worden. Dit bekom je door natuurlijke ventilatie en ventilatoren te combineren. Lees hier meer over op onze blog ‘Ventilatie in melkveestallen: een totaaloplossing’.

Een melkveestal ventileren – voordelen op een rijtje

Hittestress onderdrukken

Een melkveestal ventileren heeft een rechtstreekse positieve invloed op het welzijn van de dieren. ’s Zomers kunnen koeien al hittestress ondervinden vanaf 20° C. Voldoende luchtcirculatie helpt dit probleem aan te pakken en draagt bij aan een optimale melkproductie. Lees hier meer over op onze blog ‘Hittestress bij koeien’. 

Het hele jaar door ventileren

Een melkveestal ventileren zal anders gebeuren in de winter dan in de zomer. Als het warm is, staat het regelbaar systeem helemaal open, zodat er een maximale luchtinlaat gegarandeerd wordt. Deze ventilatie wordt vanaf 20°C, of bij windstilheid automatisch aangesterkt door ventilatoren.

Bij winterse temperaturen zijn de zeilen bijna volledig toe. Bovenaan blijft de luchtinlaat behouden, zonder rechtstreekse tocht op het melkvee. De ventilatoren staan dan uit. 

Droge lucht betekent lager infectiegevaar

Om ziekteverspreiding tegen te gaan is het nastreven van een optimaal stalklimaat van groot belang. Het aantal koeien per stal is de laatste jaren bovendien sterk toegenomen, wat gepaard gaat met een verhoogde ziektedruk.

De ventilatie zorgt ervoor dat de stal droger wordt en ziektekiemen moeilijker overleven. Ook bij een jongveestal zorgt ventilatie voor een optimale verversing van de lucht. 

Natuurlijk ventileren zónder tocht

Bij natuurlijk ventileren is het belangrijk dat er luchtverversing is, zónder tocht door te snelle luchtstromen. 

Bij natuurlijke ventilatie komt de lucht zo hoog mogelijk binnen in de stal via de bovenkant, om zo een mooie doorstroming in de stal te kunnen behalen zonder tocht. Op die manier wordt er een natuurlijke dwarsventilatie gecreëerd: de verse lucht komt langs de ene zijde via openstaande zeilen binnen, en wordt afgevoerd via de tegenoverliggende zijde.

Pas vanaf 20°C zullen de ventilatoren de natuurlijke ventilatie versterken en voor bijkomende afkoeling zorgen. 

Dwars- of lengteventilatie

Afhankelijk van het type bouw en de situatie, kunnen de ventilatoren de natuurlijke dwarsventilatie versterken, of wordt er gekozen om ze te plaatsen in functie van lengteventilatie.
Wij komen de situatie bij u bekijken. 

Ventilatie in functie van leeftijdscategorieën – Jongvee/Melkvee

Bij het ventileren van een melkveestal moet er rekening gehouden worden met de noden van de verschillende dieren. Jongvee heeft in verhouding met melkvee minder ventilatie nodig. De zeilen van de regelbare systemen bij jongveestallen worden anders samengesteld dan bij grootveestallen.

Op de plek in de stal waar jongvee komt, zal het zeil van het regelbaar systeem een andere dichtheid krijgen dan bij de volwassen koeien.

De klimaatcomputer wordt vervolgens per leeftijdsgroep verschillend ingesteld. 
Ventilatoren worden eveneens geplaatst en ingesteld volgens de noden van de betreffende leeftijdscategorie. 

Verschillende systemen

Een melkveestal ventileren wordt gedaan door verschillende systemen te combineren: 

 1. Regelbare zeilen in een melkveestal
 2. Vaste zeilen in een melkveestal
 3. Poorten in een melkveestal
 4. Ventilatoren in een melkveestal

Onze vertegenwoordiger gaat samen met u op zoek naar welke combinatie van systemen in uw situatie de beste optie is. 

Automatisch regelbaar - Klimaatcomputer

Een klimaatcomputer zorgt ervoor dat het ventileren van een melkveestal automatisch gebeurt. De zeilen en ventilatoren worden ermee aangestuurd.
De klimaatcomputer houdt rekening met: 

 • Windsnelheid
 • Windrichting
 • Binnentemperatuur
 • Buitentemperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Regen
 • Lichtniveau

Voordelen van een klimaatcomputer op een rijtje: 

 • Onmiddellijk inspelen op weersveranderingen
 • Nooit meer achter de feiten aanlopen
 • 24u/24u geregeld
 • Álle zeilen worden geregeld, ze werken elkaar dus niet tegen
 • Aanpasbaar indien gewenst
 • Ventilatoren worden aangestuurd ifv binnentemperatuur
 • Verneveling kan worden aangestuurd bij extreme hitte
 • Sproeiers op de stal kunnen worden aangestuurd bij extreme hitte
 • Verwarming in bijvoorbeeld robotruimtes kan worden aangestuurd bij extreme koude
 • Verlichting kan geregeld worden. 

Lees hier meer over op onze blog ‘klimaatcomputer’.

Oplossingen 
op maat voor een optimale gezondheid van uw dieren

Samen met u bekijken we de meerwaarde van onze oplossingen voor uw project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industriële toepassingen

Architecturale toepassingen