Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier

Achternaam + voornaam
Nieuwsbrief

Welke nieuwsbrieven wenst u te ontvangen?

Ventilatoren

Melkvee

Om het hele jaar door een optimaal stalklimaat te creëren, moet er geventileerd worden. Dit kan door natuurlijke ventilatie te combineren met ventilatoren. Bijkomende ventilatie is een belangrijke factor bij het vermijden van hittestress.  

Probleem: Hittestress bij melkvee

Een hoogproductieve koe ondervindt hittestress vanaf een temperatuur van 20°C. Dit is al snel een vijftal maanden per jaar. De melkproductie vraagt heel wat energie en dus warmte afgifte. Bij hittestress kan het dier zijn overtollige warmte niet kwijt. Hittestress resulteert dus in een sterk gereduceerde melkproductie. 

Oplossing: Combinatie: natuurlijke ventilatie en ventilatoren

Hittestress kan vermeden worden door natuurlijke ventilatie te combineren met ventilatoren. Voornamelijk als het windstil is en er hogere temperaturen heersen, is het noodzakelijk om bijkomende ventilatie te voorzien om het ventilatieverhaal af te maken. 

De combinatie van natuurlijke ventilatie en ventilatoren zorgt niet alleen tijdens een hittegolf, maar ook tijdens de rest van de zomermaanden voor een optimaal geventileerde stal, wat de gezondheid van de dieren te goede komt. 

Voordelen van onze ventilatoren

  • Geen frequentiesturing, waardoor er geen storingen kunnen ontstaan op de melkinstallatie, koeherkenning, krachtvoerstations, separatieboxen, robots…
  • Energiezuinig, waardoor - afhankelijk van de gebruiksduur - een zeer korte terugverdientijd haalbaar is
  • Weinig onderhoud dankzij het uitgekiende ontwerp met directe aandrijving
  • Stiller

Partner Abbi-Aerotech

Wij hebben onze krachten gebundeld met Abbi-Aerotech en bieden hun innovatie en energiezuinige ventilatoren aan. 

Samen met deze ventilatoren en de natuurlijke ventilatie met onze systemen, verkrijgt u bij ons de totale ventilatieoplossing.
 

Oplossingen 
op maat voor een optimale gezondheid van uw dieren

Samen met u bekijken we de meerwaarde van onze oplossingen voor uw project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industriële toepassingen

Architecturale toepassingen