Neem vrijblijvend contact met ons op

Contactformulier

Achternaam + voornaam
Nieuwsbrief

Welke nieuwsbrieven wenst u te ontvangen?

Geitenstal ventileren

Geiten

Om het hele jaar door een ideaal stalklimaat te creëren, moet er geventileerd worden. Dit bekomt u door natuurlijke ventilatie en ventilatoren te combineren. Een geitenstal natuurlijk ventileren, is de beste en meest voorkomende ventilatietechniek.

Om luchtstromen in de praktijk onder controle te krijgen, kunt u regelbare zeilen voor uw stalopening plaatsen. Deze regelbare zeilen kunnen worden aangesloten op een klimaatcomputer.

Geitenstal natuurlijk ventileren – voordelen op een rijtje

Verlaagde kans op hittestress

Een geitenstal ventileren heeft een rechtstreekse positieve invloed op het welzijn van de dieren. ’s Zomers kunnen geiten al hittestress ondervinden vanaf 23° C. Voldoende luchtcirculatie helpt dit probleem aan te pakken en draagt bij aan een optimale melkproductie.

Het hele jaar door ventileren

Een geitenstal ventileren zal anders gebeuren in de winter dan in de zomer. Als het warm is, staat het regelbaar systeem helemaal open, zodat er een maximale luchtinlaat gegarandeerd wordt. Deze ventilatie wordt vanaf 23°C, of bij windstilheid automatisch aangesterkt door ventilatoren.

Bij winterse temperaturen zijn de zeilen bijna volledig toe. Bovenaan blijft de luchtinlaat behouden, zonder rechtstreekse tocht op de geiten. De ventilatoren staan dan uit. 

Droge lucht betekent lager infectiegevaar

Om ziekteverspreiding tegen te gaan is het nastreven van een optimaal stalklimaat van groot belang. Het aantal geiten per stal is de laatste jaren bovendien sterk toegenomen, wat gepaard gaat met een verhoogde ziektedruk.

De ventilatie zorgt ervoor dat de stal droger wordt en ziektekiemen moeilijker overleven. Ook voor opfokgeiten zorgt ventilatie voor een optimale verversing van de lucht. 

Ventileren zonder tocht

Het is belangrijk dat er luchtverversing is, zónder tocht door te snelle luchtstromen. Zowel bij de natuurlijke ventilatie d.m.v. zeilen, als bij de ventilatoren wordt hier veel belang aan gehecht. 

Bij natuurlijke ventilatie komt de lucht zo hoog mogelijk binnen in de stal via de bovenkant, om zo een mooie doorstroming in de stal te kunnen behalen zonder tocht. Op die manier wordt er een natuurlijke dwarsventilatie gecreëerd: de verse lucht komt langs de ene zijde via openstaande zeilen binnen, en wordt afgevoerd via de tegenoverliggende zijde.

Pas vanaf 23°C zullen de ventilatoren de natuurlijke ventilatie versterken en voor bijkomende afkoeling zorgen. De dieren ervaren dus nooit tocht.

Dwars- of lengteventilatie 

Afhankelijk van het type bouw en de situatie, kunnen de ventilatoren de natuurlijke dwarsventilatie versterken, of wordt er gekozen om ze te plaatsen in functie van lengteventilatie.

Wij komen de situatie bij u bekijken. 

Voor elk type geiten een systeem

Bij het ventileren van een geitenstal moet er rekening gehouden worden met de noden van de verschillende dieren. Opfokgeiten hebben in verhouding met melkgeiten minder ventilatie nodig. De zeilen van de regelbare systemen bij opfokgeiten worden anders samengesteld dan bij melkgeiten.

Op de plek in de stal waar opfokgeiten komen, zal het zeil van het regelbaar systeem een andere dichtheid krijgen dan bij de volwassen geiten. De klimaatcomputer wordt vervolgens per leeftijdsgroep verschillend ingesteld. 

Ventilatoren worden eveneens geplaatst en ingesteld volgens de noden van de betreffende leeftijdscategorie. 

Bij melkgeiten is het bovendien van groot belang vogels te weren om ziekteverspreiding onderling tegen te gaan. Hier kan worden gewerkt met een vogelwerend gaas dat eveneens de draaiende onderdelen afschermt, wat het systeem veel veiliger maakt. 

Automatisch regelbaar – klimaatcomputer

Een klimaatcomputer zorgt ervoor dat het natuurlijk ventileren van een geitenstal automatisch gebeurt. De zeilen worden ermee aangestuurd.
De klimaatcomputer houdt rekening met: 

 • Windsnelheid
 • Windrichting
 • Temperatuur in de stal 
 • Temperatuur buiten de stal
 • Luchtvochtigheid
 • Regen
 • Lichtniveau

Voordelen van een klimaatcomputer op een rijtje: 

 • Onmiddellijk inspelen op weersveranderingen
 • Nooit meer achter de feiten aanlopen
 • 24u/24u geregeld
 • Álle zeilen worden geregeld, ze werken elkaar dus niet tegen
 • Aanpasbaar indien gewenst
 • Ventilatoren worden aangestuurd i.f.v. binnentemperatuur
 • Verneveling kan worden aangestuurd bij extreme hitte
 • Sproeiers op de stal kunnen worden aangestuurd bij extreme hitte
 • Verwarming in bijvoorbeeld robotruimtes kan worden aangestuurd bij extreme koude
 • Verlichting kan geregeld worden


Lees hier meer over op onze blog ‘klimaatcomputer’.

Oplossingen 
op maat voor een optimale gezondheid van uw dieren

Samen met u bekijken we de meerwaarde van onze oplossingen voor uw project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industriële toepassingen

Architecturale toepassingen