Totale ventilatieoplossing: natuurlijke ventilatie aangevuld met ventilatoren

Ons gamma werd recentelijk uitgebreid met ventilatoren. Vanaf heden is het mogelijk om uw totale ventilatieoplossing bij ons te vinden. De nodige expertise krijgt u er gratis bij. We hebben bewust voor deze uitbreiding gekozen, omdat in ons verhaal de klant en hun dieren steeds op de eerste plaats komen. 

Optimaal stalklimaat

Een hoogproductieve koe ondervindt hittestress vanaf een temperatuur van 20°C. Dit is al snel een viertal maanden per jaar. Onder een hoogproductieve koe verstaan we een koe die heel wat melk produceert. Een hoge melkproductie vraagt heel wat energie van de koe. Bij hittestress heeft de koe energie nodig om af te koelen, waardoor de melkproductie daalt.  

Voornamelijk als het windstil is en er hogere temperaturen heersen, is het noodzakelijk om bijkomende ventilatie te voorzien om het ventilatieverhaal af te maken. Een combinatie van natuurlijke ventilatie en ventilatoren zorgt niet alleen tijdens een hittegolf, maar ook tijdens de rest van de zomermaanden voor een optimaal geventileerde stal, wat de gezondheid van de dieren te goede komt. En daar draait het uiteindelijk om.  

Met de uitbreiding spelen we in op de groeiende vraag van klanten, die niet in het minst gevoed werd door de vele warme periodes waarmee we de voorgaande zomers te maken kregen.

Altijd op tijd dankzij klimaatcomputer 

Zowel de zeilen als de ventilatoren kunnen worden aangestuurd door een klimaatcomputer. Om het binnenklimaat optimaal te houden, worden enkele parameters continu gemeten:  

  • Binnentemperatuur 
  • Buitentemperatuur 
  • Regen 
  • Luchtvochtigheid 
  • Windrichting  
  • Windsnelheid 

Naast de ventilatie kan ook de verlichting en de verwarming of koeling gekoppeld worden aan de computer. Dit zorgt ervoor dat de dieren altijd van een optimaal stalklimaat genieten en de landbouwer nooit achter de feiten hoeft aan te lopen. Goed voor dier én mens.

Het filmpje van de Hollebeekhoeve toont duidelijk de samenwerking tussen een klimaatcomputer en onze zeilen en ventilatoren. Bekijk het filmpje onderaan deze blogtekst. 

Energiezuinige ventilatoren 

Ons gamma is uitgebreid met volgende ventilatoren van Abbi-Aerotech:  

Geen frequentiesturing

De ventilatoren werken zonder frequentiesturing, waardoor er geen storingen ontstaan op de melkinstallatie, krachtvoerstations, mestrobots, koeherkenning, etc. Hiermee onderscheiden ze zich sterk van andere merken.

Weinig onderhoud

Dankzij het uitgekiende ontwerp hebben de ventilatoren weinig onderhoud nodig.

Extreem laag stroomverbruik

De ventilatoren hebben een extreem laag stroomverbruik ten opzichte van andere ventilatoren, wat resulteert in een veel kortere terugverdientijd.

Totale ventilatieoplossing

 

 

Oplossingen 
op maat voor een optimale gezondheid van uw dieren

Samen met u bekijken we de meerwaarde van onze oplossingen voor uw project!

Curious about our solutions in other sectors?

Industriële toepassingen

Architecturale toepassingen